Werkwijze

Je kunt je aanmelden via telefoon of mail. We beginnen met een kennismakingsgesprek, deze is kosteloos en duurt ongeveer 30 minuten. Daarop volgt een intakegesprek waarin we kijken naar jouw hulpvraag. Aan de hand van deze hulpvraag wordt een behandelplan gemaakt waarin staat hoe we aan jouw doelen gaan werken.

De gesprekken van een uur die daarop volgen zullen we om de 2 weken plannen.

Er zijn ook wandelsessies mogelijk, dan gaan we samen de natuur in. Tijdens het wandelen is bewustwording van je lichaam en je omgeving een belangrijk onderdeel. Lopen in de natuur is goed voor je geest. Je zintuigen worden geprikkeld door de kleuren en de geluiden om je heen. Wandelen is een actieve manier van beweging die je niet uitputtend belast, waardoor er ruimte in je hoofd is om ergens mee bezig te zijn.

Tijdens deze gesprekken bied ik psychosociale hulp, door middel van integratieve therapie. Dat wil zeggen dat ik verschillende therapievormen kan inzetten. Therapievormen die ik gebruik zijn:
  • Inzichtgevende gesprekstechnieken
  • Transactionele Analyse
  • Acceptatie en Commitment Therapie (ACT)
  • Gestalt therapie
  • Ontspannings- en bewustwordingsoefeningen
  • Beeldcommunicatie
  • Rationeel –Emotieve therapie (RET)
  • Contextuele benadering